ХУМАНИТАРНА ДИПЛОМАЦИЯ

Свързване на дипломацията с хуманитарната помощ – с цел достигане до хора в нужда

Дипломатическите отношения, които Суверенният Малтийски орден поддържа със 113 държави и Европейския съюз, неговият статут на постоянен наблюдател в Организацията на обединените нации и международните споразумения за сътрудничество, сключени с над 50 държави, съществуват, за да улеснят неговите хуманитарни дейности, и позволяват неограничен и защитен достъп, особено в кризисни региони.

Дипломатическата мрежа на Ордена укрепва връзките си с правителствата на страните, в които оперира. Тази мрежа позволява неговите медицински програми да бъдат интегрирани в национални и регионални здравни системи и да се улесни вносът на здравно оборудване, за да достигне до хората в нужда възможно най-бързо.

Пример за това е Мианмар, където на Световната агенция за помощ на Малтийския орден, Malteser International, е позволено да работи от 2001 г., когато все още беше изключително трудно за чуждестранните организации за хуманитарна помощ да работят в страната. Malteser International беше една от малкото международни организации, които успяха да предоставят незабавна помощ, след като циклонът Наргис опустоши страната през 2008 г., насочвайки международната помощ към засегнатите региони.

Благодарение на статута си на неутрална, аполитична и независима институция и хуманитарната си роля и текущи дейности в 120 държави, Суверенният Малтийски орден е в състояние да се намесва и като посредник в конфликти.