МНОГОСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

Многостранни отношения

Подкрепа при хуманитарни действия

Многостранните отношения с Организацията на обединените нации, Европейския съюз и основните международни организации позволяват на Суверенния Малтийски орден да пренесе своя опит от областта на дипломатическата маса.

Чрез своите посланици и дипломатически представители възгледите на Ордена по въпроси, които са в основата на неговия ангажимент – правата на човека, здравеопазването, продоволствената сигурност – са представени на международната сцена.

Със своя опит Суверенният Малтийски орден допринася при преговори и консултации на глобално ниво, както и при дефинирането на възможни области на сътрудничество в сферата на здравеопазването, социалното подпомагане и спешната хуманитарна помощ.

Суверенният Малтийски орден има отношения на посланическо ниво с

Европейския съюз

Суверенният Малтийски орден има постоянна мисия на наблюдател към ООН и специализираните агенции под опеката на ООН:

ООН – Ню Йорк
ООН –Женева
ООН – Виена

ESCAP – Икономическа и Социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан /Банкок/
ФАО – Световна организация по прехрана и земеделие на ООН – (Рим)
МААЕ –Международна агенция за атомна енергия – (Виена)
IDLO – Международна организация за развитие на правото – (Рим)
IFAD – Международен фонд за земеделско развитие – (Рим)
UNECA – Икономическа комисия за Африка на ООН – (Адис Абеба)
UNEP – Програма за климата на ООН– (Найроби)
ЮНЕСКО – Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – (Париж)
UNHCHR –Върховен комисариат на ООН за човешките права – (Женева)
ВКБООН – Върховния комисариат на ООН за бежанците – (Женева)
UNICRI – Изследователски институт на ООН за междурегионални престъпления и търсене на правосъдие – (Торино)
UNIDO – Организация на ООН за индустриално развитие – (Виена)
UNODC – Отдел на ООН за наркотици и престъпления – (Виена)
UNOOSA –Отдел на ООН за космически изследвания – (Виена)
WFP – Световна програма за прехрана на ООН – (Рим)
СЗО – Световна здравна организация – (Женева)

Суверенният Малтийски орден има делегации или представителства в международни организации:

AU – Арфиканска лига – (Адис Абеба)
CPLP – Общност на страните с португалски език – Лисабон
CTBTO- Подготвителен комитет на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити – (Виена)
ICCROM – Международен център за изследване на опазването и възстановяването на културната собственост – (Рим)
ICMM – Международен комитет за военна медицина – (Брюксел)
ICRC – Международен комитет на червения кръст – (Женева)
IDB – Интер американска банка за развитие – (Вашингтон)
IIHL – Международен институт за хуманитарно право – (Санремо, Женева)
IFRC Международна федерация на червения кръст и червения полумесец – (Женева)
IOC – Комисия за Индийския океан – (Маурициус)
IOF – Международна организация на франкофонията – (Париж)
IOM – Международна организация на мигрантите – (Женева)
IPU – Интерпарламентарен съюз (Женевa)
PAM –Парламентарна Асемблея на Средиземно море – (Наполи)
SICA –Интеграционна система за Централна Америка – (Сан Салвадор)
UNIDROIT – Международен институт за обединението на частното право – (Рим)
Съвет на Европа – (Страсбург)