Мисия

Мисия

Отстояване на човешкото достойнство и грижа за хората в нужда

Суверенният Малтийски орден е една от най-старите институции на западната и християнската цивилизация. Религиозен орден на Католическата църква от 1113 г. и субект на международното право, Суверенният Малтийски орден има дипломатически отношения с над 100 държави и с Европейския съюз, както и статут на постоянен наблюдател в Организацията на обединените нации. Орденът е неутрална, безпристрастна и аполитична организация.

Днес Малтийският орден работи в 120 страни, като се грижи за хората в нужда чрез своите медицински, социални и хуманитарни дейности. Ежедневно широкият спектър от социални проекти осигурява постоянна подкрепа за забравени или изключени членове на обществото. Орденът е особено ангажиран в подпомагането на хората, живеещи в епицентъра на въоръжени конфликти и природни бедствия, като предоставя медицинска помощ, грижи се за бежанци и дарява лекарства и животоспасяваща техника. По целия свят Малтийският орден се занимава с опазването на човешкото достойнство и грижите за всички нуждаещи се, независимо от техния произход или религия.

Основан в Йерусалим през XI век, Малтийския орден има дълга история на служение и обгрижване към уязвимите и болните. Тази 900-годишна история е отразена в пълното му име: „Суверенен военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерсуалим, Родос и Малта“. От 1834 г. правителственото седалище на Малтийския орден е в Рим, където са му гарантирани екстратериториални права.

Малтийският орден функционира чрез 11 приората, 48 национални асоциации, 133 дипломатически мисии, 1 световна агенция за хуманитарна помощ и 33 национални доброволчески корпуса, както и множество болници, медицински центрове и специализирани фондации. Орденът не преследва никакви икономически или политически цели и не зависи от друга държава или правителство.